មានឬក្រមិនសំខាន់ៗត្រង់ថាចាប់ដៃគ្នាបំពេញក្ដីសុបិន្តជាមួយគ្នា! មកមើលផ្ទះតារាកប្លែងថៃ Jazz Chuanchuen ធំស្ទើរ…..! (មានរូបភាព)

Jazz អោបករភរិយា សប្បាយចិត្តខ្លាំងក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានយកលុយមួយចំនួនធំទៅបង់ផ្ទះ ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីរកលុយទុកឲ្យកូនៗ។

អាចនិយាយបានថាជាមេគ្រួសារដែលគ្រប់ៗគ្នាចង់បាន ដូចជាតារាកប្លែងថៃលោក Jazz និងភរិយា បានចាប់ដៃគ្នាទៅធនាគាយកលុយមួយចំនួនធំទៅបង់ធនាគា ជីវិតមានសេរីភាពលែងមានបំណុលធូរចិត្តបំផុត ហើយបានសម្ដែងអារម្មណ៍ថា៖

“ចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់ ទៅដោះបំណុលផ្ទះគ្រប់ខ្នង យល់ថាធូរស្បើយណាស់ ដូចជាបានលើកភ្នំចេញពីទ្រូង រឿងរ៉ាវដែលកន្លងផុតទៅទើបដឹងថាគ្មានអ្វីទៀងទាត់ ទើបសម្រេចចិត្តដោះបំណុលហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី គ្មានបំណុលសូមចម្រើន យ៉េៗៗៗ”

អត្ថបទដោយ : នីត្តា