អូហូ​! ខ្សែភាគយន្តថ្មីរបស់ Chompoo Araya រកបានចំណូល 1.6 លានដុល្លារអាមេរិចត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃ !

ខ្សែភាគយន្តថ្មីរបស់ Chompoo Araya រឿង “Toosies & The Fake” ដែលបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ រកបានចំណូលទៅដល់ 1.6 លានដុល្លារអាមេរិចឯណោះត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ខ្សែភាពយន្តនេះបានក្លាយជាខ្សែភាពយន្តលំដាប់ទី២ដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតប្រចាំក្រុមហ៊ុន GDH ហើយសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងក្លាយជាខ្សែភាពយន្តជួរមុខប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ឈានទៅរកចំណូល ១០០លានបាតនៅពេលឆាប់ៗនេះ ៕

តោះមកមើល Trailer រឿង Toosies & The Fake

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar