រឿងភាគថៃទាំង ២៨ ដែលត្រៀមមកបំរើអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រនាឆ្នាំ ២០២០

ប្រិយមិត្ដដែលជាអ្នកគាំទ្រ និងនិយមតាមដានរឿងភាគថៃ ត្រៀមសប្បាយចិត្តទៅពីព្រោះក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ​ នឹងមានរឿងភាគមនោសញ្ចេតនាជាច្រើនដែលបានថតចប់រួចរាល់ និងកំពុងថត។ រឿងភាគទាំងអស់នេះ ក៏មានការចូលរួមពីតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេង និងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងថែមទៀតផង។

តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថារឿងភាគថៃអ្វីខ្លះ ដែលត្រៀមចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០២០នេះ៖

រឿងភាគដែលថតចប់រួចរាល់រង់ចាំថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង

១. រឿង​ «Toong Sanaeha» សម្ដែងដោយ​ Toey Jarinporn, Tanin Manoonsil និង Top Jaron

២. រឿង​ «Dung Duang Haruetai» សម្ដែងដោយ​ Tik Jesdaporn និង Kimmy Kimberley

៣. រឿង​ «Payakorn Sorn Ruk» សម្ដែងដោយ​ James Jirayu និង Ice Preechaya

៤. រឿង​ «Leh Bunpakarn» សម្ដែងដោយ​ James Jirayu និង Taew Natapohn

៥. រឿង​ «Ok Keub Hak Ab Ruk Khun Samee» សម្ដែងដោយ​ Mark Prin និង Mew Nittha

៦. រឿង​ «Fak Fah Kiridao» សម្ដែងដោយ​ In Sarin Inpitar, Pon Nawasch និង Namwhan Phulita

រឿងភាគ​កំពុង​ថត

១. រឿង​ «Roy Leh Marnya» សម្ដែងដោយ​ Pope Thanawat និង Bella Ranee

២. រឿង​ «Duang Jai Nai Montra» សម្ដែងដោយ​ Tono Pakin, Nychaa Nuttanicha និង​ Prang Kannarun

៣. រឿង​ «Song Sanaeha» សម្ដែងដោយ​ James Ma និង Kimmy Kimberley

៤. រឿង​ «Kwarm Song Jum See Jang» សម្ដែងដោយ​ Toey Pongsakorn និង Toey Jarinporn

៥. រឿង​ «Phipob Himmaparn» សម្ដែងដោយ​ Louis Scott និង Yam Matira

៦. រឿង​ «Maya Sanaeha» សម្ដែងដោយ​ Ken Phupoom និង Ice Preechaya

៧. រឿង​ «Dao Kon La Duang» សម្ដែងដោយ​ Great Warintorn, Supaporn Wongtuaythong និង Mew Luknara

៨. រឿង​ «Ruk Niran Jantra» សម្ដែងដោយ​ Ken Theeradeth និង Ice Preechaya

៩. រឿង​ «Sanya Ruk Sanya Luang» សម្ដែងដោយ​ Denkhun Ngamnet, Namwhan Phulita, និង Namfon Patcharin

១០. រឿង​ «Mia Archeep» សម្ដែងដោយ​ Mai Warit និង Prang Kannarun

១១. រឿង​ «Mia Jum Pen» សម្ដែងដោយ​ Mai Warit និង Pie Rinrada

១២. រឿង​ «Duang Baeb Nee Mai Mee Ju» សម្ដែងដោយ​ Alek Teeradetch និង Mint Chalida

១៣. រឿង​ «Trab Fah Mee Tawan» សម្ដែងដោយ​ Mark Prin និង Kao Supassara

១៤. រឿង​ «Rabam Mek» សម្ដែងដោយ​ Yiiiwha Preeyakarn

១៥. រឿង​ «Lai Kinaree» សម្ដែងដោយ​ Nadech Kugimiya និង Yaya Urassaya

រឿងភាគទើបនឹងថត

១. រឿង​ «Game Lah Torachon» សម្ដែងដោយ​ Mark Prin និង Taew Natapohn

២. រឿង​ «Keb Pandin» សម្ដែងដោយ​ Pon Nawasch, Oom Eisaya, និង Ice Panuwat

៣. រឿង​ «Sroi Sabunga» សម្ដែងដោយ​ Nine Naphat និង Baifern Pimchanok

៤. រឿង​ «Duang Tah Tee Sarm» សម្ដែងដោយ​ James Ma និង Mew Nittha

៥. រឿង​ «Game Prathana» សម្ដែងដោយ​ Alek Teeradetch និង Nychaa Nuttanicha

 

ប្រភព៖ ThaiUpdate

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ

Loading...