ប្រញាប់ឡើង ឱកាសពិសេស!! ឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបជាង $37,500 ពីសណ្ឋាគារសុខា

ឱកាសពិសេសសំរាប់គូស្រករដែលមានគំរោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍! លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបជាង ៣៧,៥០០ ដុល្លារ ពីសណ្ឋាគារសុខា។

សណ្ឋាគាររេស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ គឺជាជំរើសទីមួយសំរាប់ការរៀបចំអាពាពិពាហ៍របស់លោកអ្នកប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាពបូករួមជាមួយទីកន្លែងធំទូលាយ ការរៀបចំម្ហូបអាហារមានអនាមយ័ត្រឹមត្រូវស្របតាមស្តងដារសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយប្រាំ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឱកាសពិសេសកម្មវិធីពិព័រណ៍អាពាពិពាហ៍ ដែលរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី7 ដល់ថ្ងៃទី8 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ សណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញមានការផ្ដល់ជូនពិសេសចំពោះកញ្ចប់អាពាពិពាហ៍ អាចទទួលនូវការបញ្ចុះតំលៃ ១៥% និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ ៣៧,៥០០ដុល្លារ ហើយមានការចែកជូនកុប៉ុងហែលទឹកចំនួន២០០កុប៉ុង កុប៉ុងម៉ាស្សា៣០នាទីចំនួន១០០កុប៉ុងដោយឥតគិតថ្លៃ។

លើសពីនេះទៅទៀត ក៍មានការចូលរួមពីសំណាក់ពិធីការដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមកផ្តល់ប្រឹក្សាដល់លោកអ្នកផងដែរ៕

Loading...