រៀបការហើយផ្អែមជាងមុនគុណនឹង ១០!! លោកអធិកាតាមភរិយាទៅដល់ពិធីជប់លៀងដែលមានតែស្រីៗសុទ្ធ!

ចំណាយពេលសិក្សាចិត្តនាយូណាស់ទម្រាំសម្រេចចិត្តដឹកដៃគ្នាចូលពិធីអាពារហ៍ពិពារហ៍សម្រាប់គូរបស់តារាស្រិ khemanito និងមិត្តប្រុសជាលោកអធិការ “មី”។ ពេលវេលាទាក់ទងគ្នាជិត ១០ឆ្នាំនិងការដែលមិនសូវមានរូបគូផុសចូលក្នុងបណ្តាញសង្គមធ្វើអោយហ្វែនៗបារម្មណ៍ជាខ្លាំងបារម្មណ៍ខ្លាចលោកអធិកាមិនស្រលាញ់តារាស្រីខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់។
ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរៀបការហើយអ្នកគាំទ្រអស់កង្វល់ហើយពីព្រោះគាត់បានបំពេញនាទីជាស្វាមីបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។គាត់តាមស្អិតដោយមិនព្រមអោយនាងផុតពីក្រសែភ្នែកសូម្បីមួយថ្ងៃដល់ថ្នាក់សូម្បីតារាស្រីទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងដែលមានតែស្រីៗគាត់ក៏ទៅបង្ហាញវត្តមាននៅទីនោះដែល។
លោក saksoonthorn_rise ហួសចិត្តនឹងខ្លួនឯងហើយនាំយករូបភាពមកផុសនៅក្នុងអ៊ិនស្តាក្រាមរបស់ខ្លួនថា “Girls night out and I’m just a …..🤣🤣🤣🤣🤣🤣” បណ្តាលអោយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចូលមកខមមិនអស់សំណើចនៅក្នុងផុសរបស់លោកអធិកាព្រោះបន្ទាប់ពីរៀបកាហើយគាត់ប្រែប្រួលខ្លាំង។

អត្ថបទដោយ សា