អ្នកកើតឆ្នាំច,ជូត,មមី នេះជាវ័យដែលអ្នកសំបូរលុយចាយច្រើនជាគេក្នុងមួយខ្សែជីវិតពេញ!

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ គេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនបានចុះផ្សាយពីការមើលជើងលេខរបស់គ្រូហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះបានឃើញពីវ័យដែលអ្នកកើតឆ្នាំច,ជូត,មមី សំបូលលុយចាយច្រើនបំផុតនៅក្នុងមួយខ្សែជីវិតរបស់ពួកគេ។

ឆ្នាំច៖ នៅអាយុ​៣៣ ៣៨ និង​៤៧ ជា​អាយុ​ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​លាភ​ធំ​ក្នុង​ជីវិត ជោគ​ជាំ​ដោយ​ទ្រព្យសម្បត្តិ ។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នកមាន​អាយុ​៣៣​ឆ្នាំ​ជា​ដំណាក់​កាលដែល​អ្នក​ខំប្រឹង​បំពេញការងារ ដែល​អាច​ទទួល​បានការ​សរសើរ​ពី​ចៅហ្វាយនាយ។ ជា​ហេតុ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកមាន​ទ្រព្យ​ចូល​មក​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន សម្បូរ​ភោគ​សម្បត្តិ​មហាសាល។

ឆ្នាំជូត៖ ក្លាយជា​សេដ្ឋី​លុយ​នៅ​អាយុ​២៨ ៣៦ និង​៤៣ ជា​អាយុ​ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​លាភ​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត ។ ក្នុង​អាយុ​២៨​ឆ្នាំ ជា​អាយុ​ដែល​អ្នកមាន​សេចក្តី​រំពឹង​ខ្ពស់​ចំពោះ​ប្រាក់ និង​ជោគជ័យ​ធំ​ៗ​លើ​ការងារ ដូចនេះ​អ្នកមាន​ភ្នែក​មុត​ចំពោះ​ការ​បណ្តាក់ទុន​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ផល​ដ៏​ធំធេង ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកមាន​ទ្រព្យ​ហូរ​ចូល​ធំ​តាម​នឹង​ដែរ។ លុះដល់​ចន្លោះ​អាយុ​៣៦​ឆ្នាំ អ្នក​នឹង​ទទួល​បានទ្រព្យ​ធំ​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​លើក​ខ្សែជីវិត ក៏​ដូច​ជា​គ្រួសារ​ឡើង​ត្រចះត្រចង់​ភ្លឺ​ថ្លា​ដូច​គ្រាប់ពេជ្រ។

ឆ្នាំមមី៖ នៅ​អាយុ​២៥ ៣៥ និង​៤៧ ជា​ពេល​ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​លាភ​ធំ ប្រជុំ​មាសប្រាក់​ចាក់​ចូល​ផ្ទះ​ធំ​បំផុត។ បើសិនជា​អ្នកចេះ​ចាប់​ឱកាស​នៅ​អាយុ​២៥​ឆ្នាំ​ឲ្យ​បាន​ល្អ នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លាភ​ធំ ទ្រព្យធន​ច្រើន​បំផុត ប៉ុន្តែ​បើ​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ឱកាស​រំលង​ផុត​ទៅ នោះ​អ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំ​ដល់​អាយុ​៣៥ និង​៤៧​ឆ្នាំ ទើប​អាច​ជួប​ឱកាសល្អ​ទៀត​ដែល​ជា​ពេលកើប​មាស​កើប​ប្រាក់ល្អបំផុត៕