តារាស្រីថៃទាំងនេះសុទ្ធបានផ្អាក់ពីការងារព្រោះតែសម្ដែងការយល់ឃើញបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងនិងរឿងនយោបាយ!! មានរូបភាព

ក្រោយពីក្រុមអ្នកសិល្បៈ តារា និងអ្នកល្បីឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានព្រមព្រៀងចិត្តគ្នាផុសសារមិនគាំទ្រចំពោះការប្រើកំលាំងប្រើហឹង្សា ហើយមួយចំនួនទៀតបានចូលទៅរិះគន់ដល់ហេតុការដ្រាម៉ាខាងផ្នែកនយោបាយរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងក្រុមកងត្រួត្រាសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលកើតការក្ដៅកគុកនៅយប់ថ្មីៗនេះ (16 សីហា 2020)

 

ដោយនៅពេលបន្ទាប់មកបណ្ដារអ្នកសម្ដែងក៏បានផុសសារតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាយផ្ទាល់ខ្លួនម្ដងទៀត ដោយខ្លះបានបញ្ចេញមតិយោបល់រហូតធ្វើឲ្យកន្លែងការងារខ្លះមិនយល់ស្របជាមួយ ហើយសុំផ្អាក់ការងារនៅក្នុងកំឡុងពេលនិង ប្រសិនបើមិនលុបមតិយោបល់ទាំងអស់ទាក់ទងរឿងនយោបាយ មានដូចជា Koi – Aratchaporn -Phokinphakorn បានឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលមកសុំផ្អាកការងារទៅវិញថា “យើងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយរឿងនយោបាយ ដែលជាបញ្ហាមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់យើង សុំអនុញ្ញាត្ដមិនទទួលលុយទេចា ត្រូវយល់ពីអ្នកដែលត្រូវធ្វើការតាមបង្គប់ណាចា តែធ្វើឲ្យមិនបានទេ ស៊ូៗចា”

 

Koi – Aratchaporn -Phokinphakorn បានបង្ហាញពីសារតែខាងការងារសុំអង្វរឲ្យលុបនិងឈប់ផុស ឬចែករំលែកទាក់ទងនិងរឿងនយោបាយថា “បានចា មិនហាម បានន័យថាផ្អាកការងាសិន” ក្រោយពីនិងខាងស្វាមីយ៉ាងលោក gavind បានចូលទៅ comment ថា“មិនអីទេចាំមកយកលុយពីប៉ាៗ”

អត្ថបទដោយ : នីត្តា

- Advertisement -

 

Advertise with us 1200×130