ពិតជាគ្មានអ្វីអាចរារាំងសម្រស់របស់ Sririta ពិតមែនពរពោះជិតចូល 8ខែហើយតែរ៉ូមឆែកជ្រៅស្បែកជើងកែងឈុតនេះពិត….! មានវីឌីអូ

Sririta អ្នកម៉ាក់ពរពោះចាស់ខែពិតជាស៊ិចស៊ីនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ជាក់ស្ដែងដើម្បីបំបាត់ភាពធុញថប់ក៏លែងរ៉ូបឆែកជ្រៅ គូជាមួយនិងស្បែកជើងកែងចោទខ្ពស់

ជាអ្នកម៉ាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់សម្រាប់ Sririta ភរិយាអ្នកជំនួញធំនាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងអាយុគក៌ចាស់ខែនេះមុននេះ Sririta បានរៀបចំជប់លៀងតូចៗយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនិងមិត្តភក្ដ័ស្និតស្នាលហើយនិងសមាជិកក្នុងគ្រួសារដើម្បីអបអរពេលដឹងភេទរបស់កូនដំបូង ហើយនាងបានកូនប្រុស ពិតជារីករាយចំពោះទាយាទម៉ឺនលានតែម្ដង

ព្រោះត្រូវឈប់សម្រាក់ពីការងារផ្សេងៗ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាអ្នកម៉ាក់ពេញទំហឹងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យកើតភាពធុញថប់ហើយអាចមើលដឹង ទើបដល់ថ្នាក់បំបាត់ការធុញថប់ដោយការរៀបចំស្ទាយហ្វេសិនដោយឈុតវែងតែឆែកជ្រៅស៊ិចស៊ីបែបតិចៗ ហើយអមជាមួយនិងស្បែកជើងកែងខ្ពស់ ពិតជាស្អាតគ្មានអ្វីអាចរាំងស្ទាក់នាងបានពិតមែនហើយ

អត្ថបទដោយ : នីត្តា

- Advertisement -

 

Advertise with us 1200×130