តារាប្រុសទាំង ៥រូបដែលទទួលបានងារជា តួឯកឆ្នើម ក្នុងកម្មវិធី Kom Chad Luek លើកទី១៧!

នៅក្នុងកម្មវិធី Kom Chad Luek មានវត្តមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ហើយការប្រារព្ធពិធីលើកនេះ​ គឺជាលើកទី១៧ហើយ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងឈ្មោះតារាប្រុសទាំង ៥រូបដែលទទួលបានងារជា តួឯកឆ្នើម នៅក្នុងកម្មវិធី Kom Chad Luek លើកទី១៧៖

១. Noom Sornram

តារាសម្តែងប្រុសជើងចាស់រូបនេះ ទទួលបានងារជាតួឯកឆ្នើមក្នុងកម្មវិធី សម្រាប់ការសម្តែងក្នុងរឿង Bangkert Klao

២. Jaonaay

- Advertisement -

ចំពោះតារាសម្តែងបុរសវ័យក្មេងមួយរូបនេះវិញ ត្រូវបានទទួលងារជាតួឯកឆ្នើម ក្នុងការសម្តែងរឿង Bad Genius The Series

៣. Billkin Putthipong

សម្រាប់រឿង I Told Sunset About You ត្រូវទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ដែលធ្វើអោយតារាវ័យក្មេងរូបនេះទទួលបាន ងារជាតួឯកឆ្នើម។

៤. James Jirayu

តារាប្រុសដែលមានរូបរាងសង្ហា មុខមាត់សុភាពរាបសារ ហើយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនស្រលាញ់ពេញចិត្តលោកយ៉ាងខ្លាំង ហើយរឿងដែលធ្វើអោយលោកទទួលបាននូវងារជាតួឯកឆ្នើមក្នុងកម្មវិធី Kom Chad Luek នោះគឺរឿង Leh Bunpakarn

៥. Top Jaron

រឿង Toong Sanaeha គឺជារឿងដែលទាញនូវប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយធ្វើអោយលោកទទួលបាននូវងារជាតួឯកឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធី។​