អីយ៉ាស Rangsit និង Bai Toey អោយកូនៗជួបគ្នាគួអោយស្រលាញ់ទាំងគូតែម្ដងសំខាន់អាចធ្វើដន្លងនិងគ្នាបាន…..! មានវីដេអូ

អាចនិយាយបានថាមិនអោយចាញ់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទេសម្រាប់តារាតូចទាំងពីរយ៉ាង អូន Wethamon កូនស្រីរបស់ Bai Toey និងកូនប្រុសដំបូងរបស់លោក Rangsit 

ដោយជាក់ស្ដែងក៏មានការជួបគ្នាជាលើកដំបូងរបស់អូន Wethamon និងអូន Roha ដោយ Bai Toey បើកផ្ទះទទួលស្វាមគមន៍គ្រួសារលោក Rangsit  ដើម្បីអោយក្មេងៗបានលេងជាមួយគ្នាជាលើកដំបូង

ទាំងពីរនាក់បានថតរូបជាមួយគ្នា ហើយសុំផ្ញើរខ្លួនផ្ញើរប្រាណជាមួយនិងអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាផងដែរ ដោយខាង Bai Toey បានសរសេរឃ្លាថា ” Oppa Roha មកលេង Wethamon បាត ហេតុអ្វី Roha ត្រឹមត្រូវ បង Wethamon រពិសយ៉ាងនេះ”

ហើយខាងលោក Rangsit  ដែលបានសរសេរឃ្លាថា “ថ្ងៃនេះនាំ Oppa នៅលេងអ្នកនាង Yui រូពពិតគួអោយស្រលាញ់ណាស់ អគុណអូន Bai Toey ដែលបើកផ្ទះទទួលស្វាគមន៍បាត  @roha_oppa @baby_vatemon”

អត្ថបទដោយ : នីត្តា

- Advertisement -