មានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ Kratae Rsiam បង្អួតផ្ទះថ្មីឡានទំនើបយ៉ាងអស្ចារ្យសាងដោយកំលាំងឈាមខ្លួនឯង!! មានរូបភាព

កំពុងស្ថិតក្នុងការតាំងចិត្តតាំងថ្លើមសាងសងផ្ទះថ្មីសម្រាប់កញ្ញា Kratae Rsiam ដែលខិតខំធ្វើការធ្ងន់រកលុយមកធ្វើផ្ទះក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់ខ្លួនដោយការមើលថែគ្រប់គ្រង​តុបតែងគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងទាំងអស់

មុននេះកញ្ញា Kratae Rsiam បានបង្ហាញរូបខ្លួនឯងដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យផ្ទះថ្មី ដែលសាងឡើងជាផ្ទះទី 5 ព្រមជាមួយឃ្លាថា “មកត្រួតពិនិត្យផ្ទះថ្មីទី 5 លើកទីមួយចេញរូបរាងហើយ! នៅមានកាកែកុនលើកទី 2,3,4,5,6,7,8 #រីកដុះដាលទៅមុខច្បាស់ណាស់!!555 (ដូចជាត្រលប់មកត្រៀមស្ថានប័ត្រ  Interior ម្ដងទៀត! ពីផ្ទះមុនៗព្រមជាមួយនិងទីលានស្មៅធំៗធ្វើថ្មី រៀបថ្មី សាងថ្មីទាំងអស់!! តើនិងទៅជាយ៉ាងនានៅ 5ខែខាងមុខនិងដឹងគ្នាហើយ! #បំពេញបន្ថែម #ខ្ញុំត្រូវតែខំឡើង 10ដងទៀត! តោះយើងស៊ូៗៗ”

ជាក់ស្ដែងកញ្ញា Kratae ក៏សែនសប្បាយចិត្តក្នុងភាពរីកចម្រើនរបស់ផ្ទះនាងដែលធ្វើចេញមកបានល្អ ដោយសាម៉ីខ្លួនបានបើកបង្ហាញរូបភាពផ្ទះដ៏ធំ ទាន់សម័យ អស្ចារ្យ ឃើញហើយមានតែពាក្យថា វ៉ាវ!!! ផុសនៅក្នុង IG ព្រមជាមួយនិងសារថា​ “ម៉ូតផ្ទះថ្មីត្រួសៗចេញមកហើយ (លើដីខ្លួនឯង អួតមោទនភាពតិចតូច) ហើយមានថេកថា  #ខែក្រោយតៀមចាក់សសរ!

អត្ថបទដោយ : នីត្តា

- Advertisement -