តួឯកស្រីនាង Diana បង្ហាញអាជីពប្រចាំគ្រួសារ ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងល្អ!!

តួឯកស្រីរូបស្អាតនាង Diana Flipo ជាអ្នកសម្ដែងស្រីកូនកាត់ក្នុងសិល្បៈថៃ តែឃើញបង្ហាញខ្លួនក្នុងការស្លៀកពាក់ឈុតបែបប្រពៃណីជាញឹកញាប់ ពេលនេះដឹងហើយហេតុអ្វីបានជានាងចូលចិត្តស្លៀកបែបនេះយ៉ាងនេះ។

នេះក៏ព្រោះថាតារាស្រីនាង Diana គឺជាកូនស្រីម្ចាស់ហាងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីមួយកន្លែងនេះឯង។ ថែមផ្ទះនាងក៏មានកន្លែងត្បាញនិងត្រៀមបន្ដកាងារឲកូនៗមើលការខុសត្រូវផងដែរ។ ការស្លៀកពាក់របស់តួឯកស្រីនាង Diana តែងជាទីសសើរពីអ្នកគាំទ្រថែមរូបនាងក៏បានធ្វើឲមានអ្នកចូលមកទិញស្លៀកតាម ជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងគ្រួសារផងដែរ។

- Advertisement -

ប្រភព៖ praew

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីល័ក្ខ