តួឯកស្រីនាង Koy បង្ហោះសារ១+១=៣ មិនមែនគិតលេខខុសតែនាងកំពុងប្រាប់ថា…

ដឹងហើយមូលហេតុបង្ហោះសារបូកលេខ ១+១=៣ របស់តារាស្រីនាង Koy Rachwin ដោយទាំងរូបនាងនិងស្វាមីបានបង្ហោះព្រមគ្នា ប្រាប់ពីដំណឹងល្អសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារតូចរបស់អ្នកទាំងពីរ។

ដោយតារាស្រីនាង Koy បានបង្ហោះសារប្រាប់ពីដំណឹងកូនក្នុងផ្ទៃ នេះជាកូនដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឲឪពុកម្ដាយដែលរំពឹងចង់បានសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតួឯកស្រីនាង Koy បានរៀបការជាមួយតារាចម្រៀងលោក Toon Bodayslam ចុងឆ្នាំ២០២០ ក្រោយពីទាក់ទងមើលចិិត្តគ្នាជាយូរ ហើយទាំងគូក៏មានគម្រោងយកកូនភ្លាមៗផងដែរ ពេលនេះបានដូចចិត្តតែម្ដង។

- Advertisement -

ប្រភព៖ Sanook

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីល័ក្ខ