១០សន្លឹកនេះណែកឈុតតែងកាយស្ទាយនៅផ្ទះថ្ងៃអត់ទៅណា របស់តារាស្រីថៃល្បីៗ!!

បើកបង្ហាញកម្រងរូបភាព១០សន្លឹក តើក្នុងថ្ងៃសម្រាកលំហែកាយនៅផ្ទះមិនអាចទៅណាបានកំពុងពេលកូវីដបែបនេះតារាស្រីថៃល្បីៗតែងកាយតែងខ្លួនបែបណាដែរ? តោះមកអ៊ុតមើលឈុតនៅផ្ទះរបស់ពួកនាងទាំងអស់គ្នា៖

- Advertisement -

ប្រភព៖ Kapook

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីល័ក្ខ