ក្រោយពេលអាណារ៉ូសធ្វើការកែកុនច្រមុះម្តងទៀតមក ឃើញថាសម្រស់របស់នាងស្អាតប្លែកខ្លាំងតែម្តងនេះ!

មហាជនជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយនូវឈ្មោះ អាណារ៉ូស ដែលបានធ្វើអោយមហាជននៅលើបណ្តាញសង្គមបានស្គាល់នាងកន្លងមក។

កាលពីឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ អាណារ៉ូសក៏បានធ្វើការវះកាត់កែទ្រង់ទ្រាយច្រមុះនិងចង្ការម្តងរួចមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែនាងនៅមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយ ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងក៏បានទៅធ្វើការកែច្រមុះម្តងទៀត ដែលលទ្ធផលបង្ហាញមកធ្វើអោយមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះសម្រស់របស់នាងបានស្អាតប្លែកខ្លាំងតែម្តង៕

- Advertisement -