ទម្លាយ​ការ​ជជែក​គ្នា​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​ប្រាប់​ពី​ជីវិត​ដ៏​តក់ស្លុត​បំផុត ហេតុផល Pinky មិនគួរនៅក្រៅឃុំ!

ទំព័រ “Forex 3d scammers collection” បានបើកការជជែកជាមួយជនរងគ្រោះម្នាក់ប្រាប់ពីជីវិតដ៏ក្រៀមក្រំនៃមូលហេតុដែល Pinky មិនគួរមានធានាចេញក្រៅឃុំ។  ការខូចខាតជាក់ស្តែងគឺជាង 15000 លាន ជនរងគ្រោះភាគច្រើនបដិសេធមិនរាយការណ៍គ្នា។ ប៉ុន្តែរឿងដែល​ Pinky និង​ក្រុម​គ្រួសារ​បាន​បង្ក​ឡើង​បាន​បំផ្លាញ​ក្រុមគ្រួសារ​ជាច្រើន​ទៀត។

វាបានបំផ្លាញអនាគតរបស់អ្នកមិនដឹងអីជាច្រើននាក់ មាន​គ្រួសារ​ជា​ច្រើន​ដែល​អស់សង្ឃឹម​នឹង forex 3d រហូត​គ្មាន​លុយ​ព្យាបាល​មនុស្ស​ចាស់​ដែលបណ្ដោយឱ្យបាត់បង់ជីវិត។ ក្នុងនោះដែរ​ គេក៏បាននិយាយទៀតថា Pinky និងគ្រួសាររបស់នាង រួមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មិនគួរមានការធានាក្រៅឃុំទាល់តែសោះ។
Eriya