លង់នឹងហ្វែនខ្លាប់ខ្លួនឯង!! Bellacampen អួត “Fan Club” របស់នាងអោយអ្នកសាពត៌មានបានភ្លឺភ្នែក!!

ក្លាយជាទីស្រលាញ់របស់មនុស្សទូទាំងប្រទេសសម្រាប់តារាស្រី Bellacampen ដែលប្រជាប្រិយភាពផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ ២០២២នេះ។ ហ្វែនៗស្រលាញ់នាង ហើយតារាស្រីក៏ស្រលាញ់ហ្វែខ្លាប់របស់ខ្លួនមិនចាញ់នរណាដែល ចុងក្រោយមានឧកាសនិយាយហើយលួចអួតហ្វែនៗអោយល្បីបែបនេះតែម្តង!
នៅក្នុងកម្មវិធី “OPPO Reno8 Z 5G” ដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះតារាស្រីបានអោយសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលហ្វែនខ្លាប់នាំគ្នាម៉ៅរោងកុនដើម្បិមើលរឿងបុព្វសន្និវាស២។ កញ្ញា Bella ចាប់ផ្តើមភ្លាមនិយាយភ្លាមថា “ហ្វែនខ្លាប់របស់ Bell ជាអ្នកមានចា…” គួរអោយស្រលាញ់ពេកទើបនាងសម្រេចចិត្តទៅ Surprise ចូលរួមទស្សនាជាមួយដើម្បីអោយទាំងអស់គ្នាដឹងថានាងស្រលាញ់ពួកគេខ្លាំងណាស់។
Bellacampen ប្រាប់ច្បាស់ថា FanFan របស់នាងមានទាំងទ្រព្យសម្បិត្ត មានទាំងទឹកចិត្តស្រលាញ់យ៉ាងធំមហាសាលចំពោះនាងនិងក្រុមការងារទាំងអស់។ នាងជាតារាសម្តែងស្រីដែលមានមោទនភាពបំផុត!

អត្ថបទដោយ សា