ពិធីករប្រុស kanchai បាត់មុខឈឹង ២ ថ្ងៃ ហ្វែនៗបារម្មណ៍សង្ស័យថាត្រូវគេចាប់ទៅធ្វើបាប!

ធ្វើអោយហ្វែនខ្លាំងកង្វល់ចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលពិធីករប្រកាសពត៌មានល្បីលោក kanchai បានមុខពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អស់ចំនួនពីរថ្ងៃ។ មនុស្សជាច្រើនសង្ស័យថាគាត់បាត់ខ្លួនទៅព្រោះជម្ងឺកូវីដ១៩​ ឬមិនដូចច្នោះទេប្រហែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនទៅធ្វើបាន ដោយសារមុននេះមានអ្នកទាក់ទងគម្រាមសម្លាប់គាត់កណ្តាលកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់។
ចុងក្រោយលោក kanchai បន្ទាប់ពីដឹងថាហ្វែនខ្លាប់បារម្មណ៍មិនបណ្តោយអោយគ្រប់គ្នាគិតច្រើនឡើយ គាត់បានចេញមកផុសក្នុងផេកហ្វេសបុ៊កផ្លូវការណ៍ថា “ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនបានមកបង្ហាញមុខនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេណា ខ្ញុំជាប់ធុរ:បន្តិច មិនបានកើតកូវីដ១៩ ហើយក៏មិនបានត្រូវគេចាប់ទៅនោះទេ”។
ផុសរបស់គាត់បានធ្វើអោយហ្វែនៗសប្បាយចិត្ត ហើយចូលខមមិនប្រាប់ពីអារម្មណ៍ថា “លែងបារម្មណ៍ហើយចឹង ល្អណាស់ដែលផុតពីកូវីដ១៩ និងនៅមានសុវត្ថិភាព, សូមអោយសុខភាពល្អសំណាងល្អ 5555, អ្នកខ្លះសសើរថាលើកនេះល្អខ្លាំងណាស់ចេះប្រាប់គ្នាមុន កុំអីគ្រប់គ្នាភ័យទៀតបាត់!”។

អត្ថបទដោយ សា