ល្បីមិនឈប់ឈរ! ការកម្ម៉ង់ទិញអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ BLACK PINK កើនឡើងលើស ២លានកូពី!

សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថា YG Entertainment របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី BLACK PINK ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​ល្បី​មក​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង Jisoo Jennie Rose និង Lisa បាន​បើក​ការ​កុម្ម៉ងសម្រាប់ BORN PINK ដែល​ជា​អាល់ប៊ុម​ពេញ​ទី​ពីរ​របស់ BLACKPINK ជាមួយ ចំនួន​នៃ​ការកម៉្មង់​ទិញ​មុន​បាន​លើស​ពី 2 លានកូពីជា​ផ្លូវ​ការ។

វាទទួលបានកំណត់ត្រាផ្លូវការសម្រាប់ការ់​កម៉្មង់​ទិញមុនច្រើនបំផុតសម្រាប់អាល់ប៊ុមរបស់ក្រុមចម្រៀងនារី K-pop ។ហើយនៅសល់ប្រហែល 3 សប្តាហ៍ទៀតរហូតដល់ការចេញផ្សាយរបស់ BORN PINK ។ អាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ BLACKPINK នឹងចេញនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា។
ERIYA