តារា​ប្រុស​ស្រី​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាពសម្រាប់​សប្ដាហ៍​ទី​៤ នៃ​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២២

 ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បីៗ​ក្នុង​កម្មវិធី Thai Update សម្រាប់​សប្ដាហ៍​ទី​៤ នៃ​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២២។ ជាមួយនឹងការសម្តែងក្នុងរឿង “Bad Romeo” Yaya Urassaya បានឆក់យកបេះដូងអ្នកទស្សនាក្នុងប្រទេសថៃ និងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅអាស៊ី។ ជា​លទ្ធផល​តារា​ស្រី​កំពូល​បាន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១​ក្នុង​បញ្ជី។


គូស្នេហ៍​សម្តែង​រឿង​ល្បី​ឈ្មោះ James Jirayu និង Bella Ranee មក​ឈរ​នៅ​លេខ​រៀង​ទី​២ ។

ដោយរក្សាបាននូវប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់របស់គាត់ Bright Vachirawit បន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 ។

Mark Prin និង Prang Kannarun ក៏​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣​ផង​ដែរ។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 ក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមមាន Nadech Kugimiya, Mookda Narinrak, និង Weir Sukollawat ។

យ៉ាងណាមិញ Pope Thanawat ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ ក្នុងបញ្ជី។
Eriya