រឿងភាគថៃចំនួន 4 ដែលត្រៀមនឹងចាក់ផ្សាយនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 !

 រឿងភាគថៃទាំង 4 ដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ គ្រោងនឹងចាក់ផ្សាយនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។

រឿងSarb Sorn Ruk សម្តែងដោយ Mai Charoenpura, Krating Khunnarong, និង Nychaa Nuttanicha នឹងមកដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា។

អ្នកគាំទ្រជាច្រើនកំពុងរង់ចាំ “Sup Tar 2550” ដោយសារតែ Ken Theeradeth និង Anne Thongprasom ត្រលប់មកវិញបន្ទាប់ពី 12 ឆ្នាំ។ វគ្គដំបូងនៃរឿងនេះនឹងចេញនៅថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា។

Dj Push ដើរតួជាតួឯកជាមួយ Patricia Good ជាលើកដំបូងក្នុងរឿង “You Touched My Heart” ដែលគ្រោងនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា។

ជាមួយនឹងការសម្តែងរបស់ Denkhun Ngamnet និង Tita Chayanit រឿង “Pong Lang Huk On Sorn” នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា។

Eriya