ថ្វីបើមានឈ្មោះល្បី តែតារាកូរ៉េទាំងអស់នេះមិនខ្វល់រឿងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសោះ

ស្ថិតនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យដ៏ទំនើបបែបនេះ បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Instagram Twitter ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា ចែកចាយពត៌មាន រឺក៏បង្ហោះរូបភាពផ្សេងៗ ។ ក្នុងនោះផងដែរ ក្រៅពីមនុស្សសាមញ្ញទូទៅធម្មតាដែលប្រើប្រាស់ក៏មានតារា រឺក៏បុគ្គលល្បីៗ បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នេះដើម្បីចែកចាយពត៌មានរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រជាដើម។ ប៉ុន្ដែក៏មិនមែនតារាទាំងអស់សុទ្ធតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនោះទេ ក៏ព្រោះតែពួកគេចង់បានភាពឯកជនរបស់ខ្លួន និងប្រហែលជាខ្ជិលអាននូវការបញ្ចេញមតិអាក្រក់ៗ ដែលធ្វ់ឲ្យប៉ពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ ក្នុងនោះផងដែរក៏មានតារាកូរ៉េ ១២ រូប ដែលទោះជាមានឈ្មោះល្បីខ្លាំង ក៏ពួកគេនៅតែមិនប្រើបណ្ដាញសង្គម។

តោះទៅមើលបន្តិចមើលថាតារាទាំងអស់នោះជាអ្នកណា៖

1 Song JoongKi

2 Gongyoo

3 Minho 

4 Park Boyoung

5 Park Hae Jin

6 Chungha

7 Yoo Jaesuk

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ