តារាចម្រៀងជើងចាស់ Bird Thongchai សួរ Aff  Thaksaorn មានសង្សាក្មេងហើយតើល្អទេ? ចម្លើយដែលទទួលបានគឺគាំង! មានរូបភាព

ស្រែករំពងកន្លែងថតកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា សម្រាប់តួឯកស្រីស្អាត Aff  Thaksaorn បន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងចម្រៀងប្រុសជើងចាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ដ្រ Bird Thongchai  ជាមួយនិង Pu Anchalee បង្អាប់ខណៈពេលថតកម្មវិធី 3 zap

ដោយបង Bird សុំធ្វើជាអ្នកតំណាងអោយហ្វេនៗសួរនាងក្នុងកម្មវិធីថា “មានសង្សាហើយតើល្អទេ?” ហើយខាង Pu Anchalee  ក៏បានបន្ថែមក្បែរៗនោះ

រឿងនេះធ្វើអោយ Aff  អៀនឡើងទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ ហើយឆ្លើយតបយ៉ាងមានក្ដីសុខអោយអ្នកគាំទ្របានស្ដាប់និងញញឹមតាមគ្នា

បង Bird ៈ “ឈ្មោះអីគេ”

Aff ៈ “ខ្ញុំត្រចៀកកំពុងហឹងអស់ហើយចា នរណាឈ្មោះអីគេ អើ ឈ្មោះ……និងហើយចា (ញញឹមអៀន)

Pu Anchalee ៈ “បងមានក្មួយប្រុសឈ្មោះ Non, អើមិនដឹងថាទាក់ទងគ្នាអត់ទេ”

Aff ៈ “(អៀនខ្លាំងណាស់)”

បង Bird ៈ ” Aff  ចាមានសង្សាហើយតើល្អដែរទេចា ចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ គ្រាន់តែសួរធម្មតាៗ”

Aff ៈ “(សើចអៀនៗ) ល្អណាស់”

អត្ថបទដោយ : នីត្តា