សរុបអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រី កើនជិតដល់ ១០០០ នាក់

រហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទៅ ០៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅតែ​បន្ត​រក​ឃើញ​អ្នក​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ហុងគ្រី​លោក Peter Szijjarto ហើយ​ម្សិលមិញ​មាន​ជាង ៥២ នាក់ ធ្វើឲ្យ​ចំនួន​អ្នក​ប៉ះពាល់កើន​ដល់ ៩៤៤ នាក់​ហើយ។

ក្នុង​ចំណោម​ជាង ៩០០ នាក់​នោះ មាន​បុរស​វ័យ ៣១ ឆ្នាំ ១ នាក់​ដែល​ជា​អង្គរក្ស​ជនជាតិ​ខ្មែរ ដែល​តាម​ការពារ​រដ្ឋមន្ត្រី​ខាង​លើ​នោះ​ឆ្លង COVID-19 និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាពខ្មែរ​-សូវៀត។

- Advertisement -

​​​អត្ថបទផ្ដល់សិទ្ធិដោយ