រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងពន្លឿនដំណើរការ ចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងចំណោម អ្នករស់នៅទីប្រជុំជន…

ប្រទេសថៃ ៖ រដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្លឿនដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោម អ្នករស់នៅទីប្រជុំជនក្នុងស្រុកឡុងតី ទីក្រុងបាងកក បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃ Covid-19 មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ដែលនៅជិតតំបន់អនាធិបតេយ្យហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងនិងទៅខេត្តជិតខាងដើម្បីធ្វើការ។អភិបាលក្រុងបាងកកលោក Aswin Kwanmuang បានចង្អុលបង្ហាញថា រដ្ឋាភិបាលនឹងពន្លឿនដំណើរការនៃការស្វែងរកអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះដូចជាសំណង់អនាធិបតេយ្យហើយបន្ទាប់មកធ្វើតេស្តិ៍អ្នកដែលរស់នៅក្នុងអង្គភាពលំនៅដ្ឋាននៅឯទីក្រុងផ្សេងទៀត។

- Advertisement -

លោក Assawin Kwanmuan អភិបាលក្រុងបាងកក បានថ្លែងថា ៖ “ទីក្រុងបាងកកនឹងធ្វើតេស្តិ៍រាល់ការឆ្លងមេរោគនៅគ្រប់តំបន់។ យើងនឹងពន្លឿនដំណើរការនៃការរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគនៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះដូចជាសំណង់អនាធិបតេយ្យដែលយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅពេលដំបូង។ បន្ទាប់មកយើងនឹងពង្រីកដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងខុនដូ។ ទោះយ៉ាងណាប្រជាជនមិនត្រូវ ចេញពីផ្ទះដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃការឆ្លង”៕