តារានិករទាំងបួននាក់ដែលមានមន្តស្នេហ៍និងភាពទាក់ទាញបំផុត….

1,Pisces (២២ កុម្ភៈ ដល់ ២១ មិនា)

Pisces ជាក្រុមមនុស្សដែលមានការស្រមើស្រមៃប្លែកពីគេ ហើយជួនកាលមានទំនោរទៅរកភាពមិនច្បាស់លាស់ ដែលអាចនាំឱ្យមានជម្លោះជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេ។

2,Taurus (២២ មេសា ដល់២១ ឧសភា)

Taurus ជា​មនុស្ស​ដែល​ចូលចិត្ត​មើល ​និង​​ថែ​គ្រួសារ​ ឬ​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ឱ្យ​បាន​ល្អ។  Taurus នឹង​តែងតែ​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​របស់​ពួក​គេ ទោះ​បី​ជា​មាន​ជម្លោះ​នឹង​គ្នា​ក៏​ដោយ។

3,Aquarius (២២ កុម្ភៈ ដល់ ២១ មិនា)

Aquarius ជា​មនុស្ស​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស និង​ជា​មនុស្ស​មាន​ចិត្ត​មេត្តា ដែល​អភ័យ​ទោស​ដល់​ឱកាស​របស់​អ្នក​ដទៃ។ អំពី​ជីវិត​ស្នេហា​របស់ Aquarius គាត់​អាច​នឹង​រក​មនុស្ស​មាន​និស្ស័យ​ជា​គូស្នេហ៍ នេះ​អាច​បង្ក​បញ្ហា​ដល់​ទំនាក់ទំនង​។

4,Gemini (២២ ឧសភា ដល់២១ មិថុនា)

មនុស្ស Gemini ជាអ្នកចេះដឹង គ្រូជំនាញក្នុងវិស័យដែលពួកគេចូលចិត្ត។ Geminis មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្ពស់ និងធ្វើឱ្យខ្លួនឯងមានភាពទាក់ទាញចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេសម្រាប់មន្តស្នេហ៍ និងមន្តស្នេហ៍របស់ពួកគេ៕