ខ្លាំង​មែន​ ! តោះ​តោះនាំគ្នា​មក​ស្គាល់​មេដឹកនាំ​ ខ្លាសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី​ ប្រទេស​សឹង្ហបុរី​បន្តិចមើល​

ប្រទេសសិង្ហបុរី គឺជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានមេដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ ដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតែពីកូនកោះក្រីក្ររហូតក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានវិញនៅតំបន់អាស៊ីយើង។ ថ្ងៃនេះផងដែរ យើងខ្ញុំសូមលើកបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសដ៏ខ្លាំងក្លាដូចសព្វថ្ងៃមកជម្រាបជូន៖

លោក លី ក្វាន់យូ (LeeKuan Yew) ដែលជាបិតាស្ថាបនាជាតិសង្ហបុរី។ លោកបានស្បថចូលកាន់តំណែង​ជានាយក​រដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេនៅថ្ងៃទី៣ មិថុនា ១៩៥៩ និងកាន់កាប់តំណែងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩០។ លោកបានទទួលមរណភាពហើយ នៅឆ្នាំ២០១៥ និងបន្សល់នូវសឹង្ហបុរីមួយ ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន។

លោក Goh Chok Tong កើតនៅថ្ងៃទី ២០មីនា ឆ្នាំ១៩៤១ និងបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ បន្ទាប់ពីលោក លី ខ្វាន់យូ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ ឆ្នាំ២០០៤ ។

លោក Lee Hsien Long គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី៣ និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងតែកាន់អំណាចពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ។ លោកបានទទួលកាន់ទំអាចបន្ទាប់ពីលោក Goh Chok Tong ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ មក​ម៉្លេះ។ លោក Lee Hsien Long ជាកូនប្រុស​របស់លោក លី ខ្វាន់យូ ដែលជាស្ថាបនិករបស់ប្រទេសមួយនេះផងដែរ៕