ក្នុងចំណោម Bella, Yaya និង Davika តើអ្នកណាមានឱកាសចាប់ដៃគូជាមួយកំលោះសង្ហារូបនេះ?

រឿង “Poo Yai Lee Gub Nang Ma” គឺជារឿងភាគដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ សម្តែងដោយ Por Trissadee និងនាង Ploy Chermarn ។

ហើយពេលនេះ Broadcast Thai Television មានគម្រោងចង់ថតរឿងនេះឡើងវិញជាថ្មីម្តងទៀតដោយជ្រើសយកលោក Pope Thanawat ជាតួឯកប្រុស ។ សម្រាប់តួឯកស្រីវិញគឺនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ថា នឹងជ្រើសតារាដួងណាទេក្នុងចំណោមនាង Mai Davika, Yaya Urassaya និងនាង Bella Ranee ៕