មានកូនតូចមិនមែនងាយស្រួសទេ! កូនៗ lydia អស់ពីកូនស្រីធ្លាក់ចូលទឹកពេលនេះកូនប្រុសដួលផ្កាប់មុខអស់មុខអស់មាត់! មានរូបភាព

លើកមុនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ័យម្ដងហើយរឿងអូន Demi ធ្លាក់ចូលចិត្តតែចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ក្នុងការជ្រមុជទឹករបស់ព្រះនាងតូច

តែពេលថ្មីៗនេះក៏ធ្វើឲ្យបងៗភ័យមួយសារទៀតតាមរយៈរូបភាពដែលអ្នកម៉ាក់ lydia ផុសនៅក្នុង IG ឈ្មោះ  @lydiasarunrat ជារូបភាពដែលអូន Deland មានរបួសត្រង់មាត់មានស្នាមក្រហមឡើងហើមពោរពេញដោយការឈឺចាប់ ហើយក៏មាន caption ភ្ជាប់ជាមួយថា

“ហេតុការណ៍កើតឡើងដោយការភ្លាត់ជើងដួលដោយខ្លួនឯងនៅសាលារៀនបាត បង Deland អើយៗៗកូនៗៗtripped over his own foot… what a champ @dylandeane_officia”

ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យបងៗ អ៊ុំពូមីងនៅក្នុងវិស័យសល្បៈចូលមក comment លួងបង Deland សំម្បើមណាស់

អត្ថបទដោយ : នីត្តា