កំពុងតែពុះកំពុងតែក្ដៅខ្លាំង!​ Chompoo Araya និងពិធិការិនី 3Zapពីរនាក់ទៀតបើមិនបញ្ឈប់ទង្វើទាំងនេះនិងលែងមានអ្នកគាំទ្រ…….! មានរូបភាព

ដូចពាក្យថាត្រីស្អុយមួយស្អុយមួយកន្រ្ដកមែន! ពិធីការិនីទាំងបីរបស់កម្មវិធីល្បី 3Zap ត្រូវទទួលរងការរិះគន់ជាបន្ដបន្ទាប់ សម្រាប់ Ma ornapha ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារជាពិធីការិនីរបស់កម្មវិធី

ចំណែកឯ Chompoo Araya ក៏មានក៏មានការរិះក្នុងរឿងយកកូនទាំងពីរទៅថតកម្មវិធីជាមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនពេញចិត្តព្រោះធ្វើឲ្យនាងមិនបានបំពេញតួនាទីក្នុងការងារបានល្អដូចមុខដោយសារតែរវល់មើលកូន ហើយភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកក៏រវល់តែចាប់អារម្មណ៍និងក្មេងទៀត រីឯ Kalamare វិញថ្វីត្បិតតែជាប់ឈ្មោះជាពិធីការិនីពូកែប្រចាំប្រទេសមែនពិតតែមិនសូវជាមានមាយាទល្អខ្វះក្រមសីលធម៌ផងដែរ

មានការ comment រិះគន់ដល់កម្មភាពរបស់ពិធីការិនីទាំងនិងកម្មវិធីច្រើនរហូតមាននិយាយទៀតថាបើមិនកែប្រែឲ្យបានល្អប្រសើររាល់ចំណុតដែលលើកឡើងនិងទេប្រាកដនិងមិនមានអ្នកណាមើលទៀតនោះទេនិងមានអ្នកលែងគាំទ្រច្រើនមិនខាន់ទេ

អត្ថបទដោយ : នីត្តា