រឿងខ្លាំងដល់ថ្នាក់និងផង!! Teoy Jarinporn ត្រូវអ្នកជនមិនស្គាល់មុខផុសសួរក្នុង Instagram សួរនាងថា….!

រឿងចូលទៀតហើយសម្រាប់តារារាងល្អិត Teoy Jarinporn នៅពេលដែរអ្នកបណ្ដាញសង្គមបានចូលទៅ comment សួរត្រង់ៗក្នុង​ Instagram ក្រោយពីមានឈ្មោះនិយាយទាក់ទងនិងរឿងថា តារាស្រីរាងល្អិតដែលទើបតែនិងបែកគ្នាជាមួយសង្ហារ មិនបានប៉ុន្មានក៏បានផុសរូបជាមួយមិត្តកំលោះហៃសូបង្កើតដ្រាម៉ា ក្រោយពីមានពួកហៃសូប្រវត្តិល្អកំពុងតាមញ៉ែច្រើនទៀត

ដោយអ្នកបណ្ដាញសង្គមដែលបានរៀបរាប់ខាងលើចូលមក comment ថា “Teoy ពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែដៅនេះមែនទេ ថាមានពួកហៃសូតាមញ៉ែច្រើន​ ហើយ Teoy ក៏កំពុងតែជ្រើសរើសថាត្រូវទាក់ទងនិងម្នាក់ណា តែយើងសូមបួងសួងកុំឲ្យជា Teoy អី យើងជាអ្នកគាំទ្រ Teoy តាមដានមកយូរហើយ តែបើបែបនិងមែន យើងច្បាស់ជាខកចិត្តណាស់ កុំតាមពួកម៉ាក់ក្នុងក្រុមអីណា ???”

នេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើកញ្ញា Teoy ថាជាតារាមាឌល្អិតនិងឬក៏អត់ ដោយមុននេះនាងបានផុសរូបគូជាមួយនិងហៃសូ Think

អត្ថបទដោយ​ : នីត្តា