មិនមើលឈ្មោះមិនស្គាល់ទេ! Bella Ranee ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រយល់ច្រលំថាមិនមែនជានាងបើមិនមើលឈ្មោះព្រោះតែនាងតែងមុខដល់ថ្នាក់មើល……! មានរូបភាព

ផែនដីក្រឡាប់ចាក់នៅពេលដែលឃើញ Bella Ranee តែងមុខតែងខ្លួនមកក្នុងសភាពច្រើនរសជាតិ ទាំងផ្អែម ទាំងជូ ទាំងស៊ិចស៊ី តែក៏មិនដែលឃើញនាងតែងខ្លួនបែបនេះពីមុនមកទេ

នៅថ្មីៗនេះ 14 សីហា 2020 កញ្ញា Bella បានបង្ហាញខ្លួន​ឯងក្នុងស្ទាយថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលាន់មាត់ក្នុងសម្ដេងតែមួយថា មើលមិនចង់ស្គាល់!

ដោយការតែងខ្លួនរបស់ Bella គូសត្រេភ្នែកច្បាស់ហើយធំ ធ្វើឲ្យភ្នែកមើលទៅដូចកាចខ្លាំង តែក៏ស្អាតប្លែកភ្នែក មានភាពឆើតឆាយរហូតដល់ថ្នាក់ត្រូវពង្រើករូបមើលថា Bella ឬក៏មិនមែន ព្រោះតែប្លែកខ្លាំងពេក ហើយក៏មានអ្នកបង្អាប់ញោះលេងដែលរថា មុនដំបូងគិតថាជា IG អ្នកផ្សេងដល់ពេលចូលមើលទើបដឹងថាជា Bella សោះ

អត្ថបទដោយ : នីត្តា