ឈឺចាប់ខ្លាំងដូចស្លាប់ទាំងរស់! Mike ផុសរូបកូនប្រុសជាមួយនិងឃ្លាដ៏សែនឈឺចាប់ថា……! មានរូបភាព

ម្នាក់ៗចំហរមាត់ទៅព្រមៗគ្នាក្នុងការអង្គុយមើលឡាយរបស់ Sara តាម IG ជាមួយនិងប្រយោគដែលអូន Maxwell កូនប្រុសរបស់ Mike ក្នុងពេលកំពុងឡាយថ ស្រលាញ់មែនឬ ចុះហេតុអីបានទាត់ចេញពីខនដូ រហូតក្លាយទៅជាប្រធានបទរិះគន់ខ្លាំង ថាអ្នកណានិយាយបែបនេះឲ្យក្មេងស្ដាប់

 

ហើយខាង Mike ក៏នៅស្ងៀមមិនមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ រហូតដល់ពេលថ្មីនេះ Mike បានផុសរូបខ្លួនឯងនិងកូនប្រុស ព្រមជាមួយនិងឃ្លាដ៏ឈឺចាប់ថា “ការដែលកូនប្រាប់ថាមិនស្រលាញ់យើង វាឈឺតិចជាងការដែលកូនគិតថាយើងមិនបានស្រលាញ់គាត់”

 

អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលមកផ្ដល់កំលាំងចិត្តដូចជា “ជឿថា Maxwell ច្បាស់ជាដឹងថាប៉ាស្រលាញ់គាត់ប៉ុណ្ណា ស៊ូៗណាចា នៅមានពន្លឺរងចាំលោកប៉ា Mike បន្ដដំណើរបន្ដទៀតចា❤️❤️❤️❤️❤️, ស៊ូៗណាចា ជាកំលាំងចិត្តឲ្យ ហើយរឿងអាក្រក់ៗ រឿងមិនល្អនិងកន្លងផុតទៅ❤️, ស៊ូៗណាចា បង Mike ដល់ពេលគាត់ធំបន្ទិចទៀតគាត់និងទទួលដឹងហើយ ថាប៉ាៗស្រលាញ់គាត់ប៉ុណ្ណា, ដើមឈើនៅប្រើពេលវេលាមើលថែរាប់ឆ្នាំទើបធំ នៅពេលដែលគាត់ធំឡើង គាត់និងយល់ពីបា៉ៗគ្រប់យ៉ាងហើយ❤️?‍?✌?,

ភាពជាម្ដាយប្រហែលអ្នកលែងមានហើយ បង្រៀនឲ្យកូនស្អប់ប៉ាខ្លួនឯង។ ម្ដាយតែងតែលះបង់ដើម្បីកូនមិនមែនយកកូនមកលះបង់ដើម្បីខ្លួនទេ

អត្ថបទដោយ : នីត្តា