ខ្លះខុសដូចមេឃនិងដី! ប្រៀបធៀបសម្រស់មុនចូលសិល្បះរបស់តួឯកស្រីថៃទាំង 9 រូបនេះ!

ធ្លាប់ឃើញឬនៅ? ទម្លាយរូបភាពកាលពីអតីត មុខមាត់រូបសម្រស់មុនមានភាពល្បីល្បាញប្រឡូកក្នុងវិស័យការសម្ដែងរបស់តួឯកស្រីប្រចាំប្រទេសថៃទាំង១០រូប ដែលម្នាក់ៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចចាត់ទុកថាជាតារាស្រីសម្រស់លេចធ្លោរ។ ចុះកាលពីក្មេងវិញមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲស្រលាញ់យ៉ាងណាដែរ ទើបអាចចូលខ្លួនក្នុងជីវិតជាតារាបាន?

តោះទៅមើលរូបកាលពីមុនរបស់ពួកនាងទាំងអស់គ្នា៖

-Cherry Khemupsorn

-Ploy Chermarn

-Kwan Usamanee

-Taew Natapohn

-Noona Nuengthida

-Kob Suvanant

-Aum Patcharapa

-Vicky Sunisa

-Nune Woranuch

-Janie Tienphosuwan