កំពូលខ្សែភាពយន្តទាំង ១០ ដែលរកបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ចូលចិត្តមើលរឿងចឹង ចុះមានដែលដឹងថាខ្សែភាពយន្តណាខ្លះដែលរកបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេអត់?

ខ្សែភាពយន្ដទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកនោះទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះសុទ្ធសឹងជាតែជារឿងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលធ្វើអោយអ្នកទស្សនាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ និងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បន្ទាប់ពីទស្សនារួច។

ខាងក្រោមនេះជាខ្សែភាពយន្ដទាំង ១០ ដែលរកបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេបំផុត ៖

10. Avengers: Age of Ultron

រកចំណូលបាន 1,405.4 លានដុល្លារ

9. Fast and Furious 7

រកចំណូលបាន 1,516 លានដុល្លារ

8. Marvel’s The Avengers

​រកចំណូលបាន 1,518.8​ លានដុល្លារ

7. The Lion King

រកចំណូលបាន 1,570.5 លានដុល្លារ

6. Jurassic world

រកចំណូលបាន 1,671.7 លានដុល្លារ

5. Avengers: Infinity War

រកចំណូលបាន 2,048.4 លានដុល្លារ

4 Star Wars: The Force Awakens

រកចំណូលបាន 2,068.2 លានដុល្លារឮច

3. Titanic

រកចំណូលបាន 2,187.5 លានដុល្លារ

2. Avatar

រកចំណូលបាន 2,789.7 លានដុល្លារ

1. Avengers: Endgame

រកចំណូលបាន 2,796.3 លានដុល្លារ

 

តើប្រិយមិត្តបានទស្សនារឿងខាងលើអស់ហើយរឺនៅ?

ប្រភព៖ Boxofficemojo

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ