បើកបង្ហាញតារាថៃ៥ដួង ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គម នរណាប៉ះមិនបានឡើយ!

ជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្សជាច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម សំរាប់ទំនាក់ទំនង ឬក៏បង្ហាញក្ដីស្រលាញ់ទៅតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួន ឬក៏បញ្ចេញមតិមិនសមរម្យផ្សេងៗក៏មានដែរ។

យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ សារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយ និងបានបង្ហាញមុខតារាថៃ៥ដួង ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ពោលគឺមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនស្រលាញ់ និងចេញមុខការពារពួកគេគ្រប់រឿង នៅពេលដែលមានអ្នកបញ្ចេញមតិមិនសមរម្យផ្សេងៗ។

តោះ! ចង់ដឹងថាមានតារារូបណាខ្លះនោះ ទៅតាមដាននៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

១, Aff Taksaorn

២, Weir Sukollawat

៣, Peck Palitchoke

៤, Aum Patcharapa

៥, Bella Ranee

អត្ថបទដោយ៖សុីវលី