ក្រឡេកមកស្គាល់គូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់គ្នារាប់សិបឆ្នាំប៉ុន្ដែនៅតែមានភាពផ្អែមល្ហែម

ការពិតណាស់បើគ្រាន់តែស្រលាញ់គ្នាគឺគ្មានអ្វីពិបាកនោះទេ តែអ្វីដែលពីបាកគឺការថែរក្សាចំណងស្នេហាអោយបានស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង។ គូស្នេហ៍ទាំងអស់នេះហើយដែលទាក់ទងគ្នារាប់សិបឆ្នាំ ប៉ុន្ដែនៅតែមានភាពផ្អែមល្អែមរហូតធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រលួចច្រណែនមិនសសើរមិនបាន។

តោះក្រឡេកមកមើលគូស្នេហ៍ទាំងអស់នេះបន្តិចមើល៖

1 Kob Suvanant និង Brook Danuporn

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ២១ ឆ្នាំហើយ

2 Ken Theeradeth និង Noi Bussakorn

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៨ ឆ្នាំហើយ

3 A Tinnabhan និង Anne Thongprasom

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៧ ឆ្នាំហើយ

4 Noom Kunchai និង May Feungarom

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៧ ឆ្នាំហើយ

5 Mick Baromvudh និង Benz Pornchita

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំហើយ

6 Por Nattwut និង Pornthip

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំហើយ

7 Boy Peachmaker និង Jeab Pitjitra

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៤ ឆ្នាំហើយ

8 Cee Siwat និង Army Klinpratoom

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៤ ឆ្នាំហើយ

9 Ton Arch និង Taew Natapohn

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១៣ ឆ្នាំហើយ

10 Matthew Deane និង Lydia Sarunat

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១១ ឆ្នាំហើយ

11 Tor Thanapob និង Meen

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំហើយ

12 Dan Worrawech និង Pattie Ungsumalynn

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៩ ឆ្នាំហើយ

13 Pupaa Taechanarong និង Mint Chalida

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំហើយ

14 Weir Sukollawat និង Bella Ranne

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំហើយ

15 Pok Passakorn និង Margie Rasri

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំហើយ

16 Mark Prin និង Kimmy Kimberly

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំហើយ

17 DJ Push Puttichai និង Jooy Warattaya

អ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំហើយ ៕

ប្រភព៖ ThaiUpdate

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ