កំពូលរឿងភាគចិនដែលល្បីល្បាញខ្លាំង មានអ្នកគាំទ្រចូលទស្សនារហូតដល់ខ្ទង់ពាន់លានដង! (មានវីដេអូ)

ជាការពិតណាស់ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលតែងតែផលិតខ្សែភាពយន្ដដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានភាពឆ្នៃប្រឌិត។

ដោយសារតែថ្វីដៃសម្ដែងដ៏ឥតខ្ចោះគួបផ្សំទៅនឹងដំណើររឿងដែលប្រទាក់ក្រលាគ្នា ទើបធ្វើអោយរឿងទាំងអស់នេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានអ្នកចូលទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអនឡានខ្ទង់ពាន់លាន។

តោះក្រឡេកទៅមើលបន្តិចមើលថារឿងអ្វីខ្លះ ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះ៖

9 Love O2O (25 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Love O2O

8 Ode to Joy 2 (27.6 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Ode to Joy 2

7 Noble Aspirations (27.9 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Noble Aspirations

6 Princess Weiyoung (27.9 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Princess Weiyoung

5 The Legend of Mi Yue (28.7 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង The Legend of Mi Yue

4 Fighter Of Destiny ( 30.1 ពានលានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Fighter Of Destiny

3 In The Name of people (34.1 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង In The Name of people

2 Princess Agent (48.2 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Princess Agent

1 Ten Miles of peach blossom (52.3 ពាន់លានដង)

ឈុតខ្លីៗ ពីរឿង Ten Miles of peach blossom

តើប្រិយមិត្តធ្លាប់បានទស្សនារឿងភាគទាំងអស់នេះហើយ រឺនៅ?

អត្ថបទដោយ៖​ ស្រីពេជ្រ