កំពូលតារាថៃដែលមានប្រជាប្រិយខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិន

កាលពីថ្មីៗ កន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺបានអោយអ្នកគាំទ្របោះឆ្នោតជ្រើសរើសតារាថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាព ហើយបើយោងទៅតាមគេហទំព័រដ៏ល្បី Taiju របស់ប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងពីចំនួនដែលអ្នកគាំទ្របានបោះឆ្នោត  ហើយតារាស្រី ប្រុសជាច្រើនបានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតារាថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិន។

តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅមើលថាតារាថៃរូបណាខ្លះដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិន ៖

1 Jame Jirayu

2 Perth Tanapon

3 Pope Thanawat

4 Saint Suppapong

5 Nadech Kugimiya

6 Mark Prin

7 Tor Thanapob

8 Mario Maurer

9 Ice Paris

10 Vill Wanarot

11 Bella Ranee

12 Taew Nataponh

13 Kimmy Kimberly

14 Mint Chalida

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ