អាយុខ្ទង់ 30-40 អស់ទៅហើយ តែតារាសម្ដែងកូរ៉េប្រុសទាំងអសនេះ នៅតែជាសំណព្វចិត្ដរបស់អ្នកគាំទ្រ

ជាការពិតទៅបើយើងក្រឡេកទៅមើលតារាសម្ដែងកូរ៉េជើងចាស់ យើងនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះជាពួកគេមានអាយុកាន់តែច្រើនតែរូបសម្រស់ ភាពទាក់ទាញ និងប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាប្រុសទាំងអស់នេះក៏នៅតែមានមិនចាញ់តារាក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយនោះទេ ពោលគឺនៅតែមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅតែស្រលាញ់ និងគាំទ្រតារាប្រុសទាំងអស់នេះយ៉ាងខ្លាំង។

តោះក្រឡេកទៅមើលតារាប្រុសទាំងអស់នេះបន្តិចទៅមើល៖

1 Hyunbin (៣៧ឆ្នាំ)

2 Lee Joon Gi (៣៧ឆ្នាំ)

3 Lee Dongwook (៣៨ឆ្នាំ)

4 Jo In Sung (៣៨ឆ្នាំ)

5 Kim Nam Gil (៣៨ឆ្នាំ)

6 Jo Jung Suk (៣៩ឆ្នាំ)

7 Jin Goo (៣៩ឆ្នាំ)

8 Daniel Henney (៤០ឆ្នាំ)

9 Gong Yoo (៤០ឆ្នាំ)

10 Nam Goong Min (៤១ឆ្នាំ)

11 Won Bin (៤២ឆ្នាំ)

12 So Ji Sub (៤២ឆ្នាំ)

13 Ji Sung (៤២ឆ្នាំ)

14 Song Seug Heon (៤៣ឆ្នាំ)

15 Jang Hyuk (៤៣ឆ្នាំ)

 

ប្រភព៖ Soompi

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ