ទម្លាយតម្លៃខ្លួនតារាស្រីថៃ នាឆ្នាំ 2019 នេះ! អ្នកណាឈរនៅកំពូលតារាងខ្លះ? ហើយអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាក់កូដ?

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានដឹងហើយ ថាតារាស្រីថៃ ម្នាក់ៗ សុទ្ធតែទទួលបានចំណូលមិនតិចទេ ពីការថតរឿង និងការទទួលផ្សាយពានិជ្ជកម្មអោយម៉ាកផលិតផលផ្សេងៗ។ តម្លៃខ្លួននៃពួកគេប្រែប្រួលទៅតាមប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេ និងកត្តាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ .

កាលពីដើមឆ្នាំ 2019 នេះ TodaySharing News បានបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តរួចម្តងមកហើយអំពីតារាចំណូលតារាល្បីៗនេះ តែទល់មកដល់ពេលនេះ មានការផ្លាស់ប្តូរមិនតិចទេ គឺថាមានតារាខ្លះ បានបាត់ឈ្មោះពីតារាង ជំនួសដោយអ្នកថ្មីទៅហើយ។

តោះ! កុំបង្អង់យូរ ទៅមើលជាមួយគ្នានៅខាងក្រោមនេះតែម្តង៖

លំដាប់លេខ 5: Bella Ranee Campen

  • តម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី៖ 15 មុឺនបាត

  • តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ៖ 8 លានបាត

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bella Ranee Campen (@bellacampen) on

លំដាប់លេខ 4: Mai Davika Hoorne

  • តម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី៖ 20 មុឺនបាត

  • តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ៖ 8 លានបាត

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by davikah (@davikah) on

លំដាប់លេខ 3: Yaya Urassaya Sperbund

  • តម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី៖ 30 មុឺនបាត

  • តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ៖ 9 លានបាត

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Urassaya Sperbund (@urassayas) on

លំដាប់លេខ 2: Chompoo Araya A. Hargate

  • តម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី៖ 30 មុឺនបាត

  • តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ៖ 10 លានបាត

ហើយតារាស្រីដែលនៅតែឈរនៅកំពូលតារាង លំដាប់លេខ 1 គឺ Aum Patcharapa ChaiChua

  • តម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី៖ 30 ទៅ 40 មុឺនបាត

  • តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ៖ 12 ទៅ 15 លានបាត

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by aum_patchrapa (@aum_patchrapa) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by aum_patchrapa (@aum_patchrapa) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by aum_patchrapa (@aum_patchrapa) on