កម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកពី Dome PakornLam នៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាប

កាលពីថ្មីៗ កន្លងទៅនេះលោក Dome Pakorn Lam ដែលយើងភាគច្រើនស្គាល់ថាជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង ”ស្នេហាសន្យាគុំនុំ” បានមកធ្វើដំណើរកម្សាន្ដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ជាពិសេសលោកបានទៅដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាប និងបានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើនពីទឹកដីខេត្តសៀមរាបផងដែរ។

តោះទៅមើលរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់នោះបន្ដិចទៅមើល៖

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ​