លង់ខ្លាំងតែម្ដង! តារាថៃប្រុស 8 រូប ដែលកាន់តែចាស់ កាន់តែសង្ហារខ្លាំង

ដូចដែលពាក្យគេច្រើននិយាយថា មនុស្សប្រុសកាន់តែមានវ័យចំណាស់កាន់តែសង្ហារ និងមានភាពទាក់ទាញ។ ចំណែកឯតារាសម្ដែងប្រុសថៃទាំង ៨ រូបនេះក៏មិនខុសពីពាក្យដែលគេនិយាយនោះដែរ ថ្វីបើមានអាយុកាន់តែច្រើន អ្នកខ្លះក៏ឈានចូលដល់ខ្ទង់ 40-50 ឆ្នាំ ទៅហើយក្ដីតែរូបសម្រស់របស់តារាប្រុសទាំងអស់នេះនៅតែស្រស់សង្ហារដដែល ហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញថាចាស់សោះ។

តោះទៅមើលថាតារាប្រុសថៃរូបណាដែលរូបសម្រស់នៅតែស្រស់សង្ហារ៖

1 Kong Saharat Sangkapricha 51 ឆ្នាំ

 2 Sornran Tappituk 46 ឆ្នាំ

 3 Oil Thana Suttikmul 42 ឆ្នាំ

 4 Tik Jesadaporn Pholdee 42 ឆ្នាំ

 5 Ken Theeradeth Wonpuapan 41 ឆ្នាំ

 6 Chakrit Yamnarm 41 ឆ្នាំ

 7 Nawat Kulruttnak 41 ឆ្នាំ

 8 Beam Kanwee Tanjararuk 39 ឆ្នាំ

ប្រិយមិត្តជាអ្នកគាំទ្រតារាប្រុសរូបណាដែរ?

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ​