កូនប្រុសសំណព្វចិត្ត Nadech នាំលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ Kaew រើរបស់របរចូលទៅរស់នៅផ្ទះថ្មីហើយ! មានវីដេអូ

ជាក្ដីសាមន្សរីករាយនិងជាមោទនភាពមួយទៀតសម្រាប់គ្រួសារត្រកូល Kugimiya ជាខ្លាំង នៅពេលតួឯកប្រុសរូបសង្ហាលោក Nadech Kugimiya រៀបចំចាត់ចែងពេញទំហឹងក្នុងការសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងធំ ហើយមុននេះបានឃើញភាពរីកចម្រើននិងការដំណើរការផ្សេងៗក្នុងផ្ទះថ្មីរួមមកហើយម៉ាក់ Kaew តែងតែថតរូបថតវីដេអូផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗ

ជាក់ស្ដែងផ្ទះថ្មីដ៏ធំស្គឹមស្គៃមួយនខ្នងនេះបានសាងសង់រួមរាស់និងអាចរើចូលទៅរស់នៅបានហើយ Kaew –  Yoshio បានរើចូលមករស់នៅរួមរាស់ហើយ

មួយវិញទៀតម៉ាក់ Kaew បានសរសេរអគុណកូនប្រុសយ៉ាងគួអោយស្រលាញ់ថា “សូមទទួលស្វាគមន៍លោកប៉ា Yoshio ចូលផ្ទះថ្មីណាចា សូមអោយលោកប៉ាមានក្ដីសុខច្រើនៗណាចា ស្រលាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់បំផុត កូនប្រុសតាំងចិត្តទៅទទួលលោកប៉ា Yoshio ចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មី អគុណកូនប្រុសសំណព្វចិត្តខ្លាំងណាស់ សូមអោយកូនមានតែភាពរីកចម្រើនរាល់ថ្ងៃ និងរហូតទៅ”

អត្ថបទដោយ : នីត្តា