ប៉ាៗលេងបោកអូន! Jui Warattaya ផុសវីដេអូប៉ាកូនប្រលែងគ្នាតែនៅចុងវីដេអូនាំគ្នាលួងកូនព្រាតព្រោះតែប៉ាលេង…..! មានវីដេអូ

គួអោយស្រលាញ់បំផុត សម្រាប់អូន PJ កូនប្រុសជាទីស្រលាញ់របស់ Jui Warattaya ជាមួយលោកប៉ារូបសង្ហា DJ Phut ជាពិសេសអ្នកដែលជាឪពុកនៅពេលបានឃើញភាពរីកលូតលាស់របស់កូនរាល់ថ្ងៃគឺពិតជារីករាយណាស់ ហើយខណៈពេលនេះអូន PJ ចាប់ផ្ដើមរៀននិយាយហើយ

ដូចវីដេអូជាក់ស្ដែងដែល Jui បានផុសនិងសរសេរជាប្រយោគថា “នេះមែនទេដែលហៅថា ពេលបញ្ចប់ពិតជាហួសចិត្ត ពិតជាគួអោយខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់កំលោះថ្ពាល់ម៉ូជិរបស់ម៉ាក់” ជាមួយភាពគួអោយស្រលាញ់របស់អូន PJ ដែលកំលេងជាមួយប៉ាៗ កូនប្រុសគឺពិតជាស្រែកអារម្មណ៍ល្អ មុននិងមានរឿងហួសចិត្តនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូ

ហើយវីដេអូនេះក៏មានបងៗអ្នកគាំទ្រចូលមកខមិនជាច្រើកុះករផងដែរ មានតែពាក្យប្រាប់ថាលង់ស្រលាញ់កំលោះតូចនិងសរសើរពីភាពគួអោយស្រលាញ់របស់អូនគ្រប់ៗគ្នា

អត្ថបទដោយ : នីត្តា