តោះប្រិយមិត្តដែលអត់បានទៅដើរកម្សាន្ដ! មកទស្សនារឿងភាគចំនួន 15 នេះទាំងអស់គ្នា

ជាការពិតណាស់ ក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិដែលបានឈប់សម្រាកយូរថ្ងៃបែបនេះ មានប្រិយមិត្តខ្លះមានគម្រោងទៅដើរលេងកម្សាន្ដជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមិនបានទៅដើរលេងកម្សាន្ដនូវឯណានឹងគេកុំទាន់ពិបាកចិត្ត ពីព្រោះ TodaySharing News នឹងបា្រប់ពីរឿងភាគដែលល្អទស្សនាមួយចំនួន 15 ដែលអាចឲ្យប្រិយមិត្តបំបាត់ការអផ្សុក និងធ្វើឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រិយមិត្តលែងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ ហើយប្រិយមិត្តអាចទស្សនារឿងភាគតាមអស់នេះ តាមរយៈវេបសាយដូចជា newasiantv.tv, kissasian.sh, wetv.vip និង viki.com  ជាដើម។

តោះទៅមើលថារឿងភាគទាំងអស់នោះជារឿងអ្វីខ្លះ៖

1 Go Go Squid!

2 The Untamed

3 The King Avatar

4 My Girlfriend is Alien

5 A little thing Call first Love

6 Good Bye My Princess

7 Gank Your Heart

8 Love and Destiny

9 Go Go princess

10 Hotel Deluna

11 Extraordinary you

12 Tale of Nokdu

13  Love Alarm

14 Angel’s Last Mission: Love

15 Her Private life

សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានទស្សនានូវរឿងភាគទាំងអស់នេះអាចសាកល្បងបាន៕

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ