ថតខុសបច្ចេកទេស ! Mark Prin ស្មានតែតុបតែងមុខជាមួយ effect មានអីលាយឈាមមែនទែន !

ក្នុងកំឡុងពេលថតខ្សែភាគយន្តថ្មីគឺរឿង Chom Ka Mang Wet 2020 លោក ​Mark Prin បានបង្ហើបថា “សម្តែងរឿង action គឺតែប៉ុននឹងឯង តួសម្តែងត្រូវឈឺខ្លួនមែនទែនព្រោះមានឆាកវាយតបច្រើន តែទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកនឹងខំប្រឹងបន្ថែម ហើយចាប់ទុកស្នាមរបួសទាំងនោះជាមេរៀនដើម្បីឱ្យសម្តែងកាន់តែល្អនៅឆាកក្រោយៗទៀត ” ។

ចំណែក Kimberly ដែលជាសង្សារវិញក៏ភ័យមិនស្ទើរដែរព្រោះនាងទៅតាមមើលដល់កន្លែងថតតែម្តង៕

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖posttoday.com