ចង់ដឹងទេថាមាននរណាខ្លះ ? អបអរសាទរ​ដល់អ្នកឈ្នះDaesangក្នុងកម្មវិធី 2019 Asia Artist Awards ដែលប្រារព្ធនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីម្សិលមិញ

Daesang — Artist of the Year: TWICE

Daesang — Album of the Year: SEVENTEEN – “An Ode”

Daesang — Song of the Year: Red Velvet – “Umpah Umpah”

Daesang — Performance of the Year: GOT7

Daesang — Actor of the Year: Jang Dong Gun

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar