ហ៊ានសុីហ៊ានសង ! Lisa និង Jisoo ធ្វើតាមពាក្យសន្យាពាក់សម្លៀកបំពាក់ម្នាក់ជាDuck ម្នាក់ជាBunnyទៅប្រលានយន្តហោះ

Jisoo និង Lisa ជាសមាជិកក្រុម Blackpink ពួកគេបានសន្យានឹងហ្វេនៗថានឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ម្នាក់ជាDuck ម្នាក់ជាBunny ព្រោះត្រូវបានចាញ់ Game កាលពី Fan-Meeting មុនៗ ។

មុនពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅប្រលានយន្តហោះ Jisooបានផុសក្នុងបណ្តាញសង្គមនាងថា ” ហាហាហាហា ចុងក្រោយថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើតាមសន្យាដ៏បានមកដល់ ” ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើ World Tour : In Your Area ។

ស្លៀកអ្វីក៏ស្អាតដែរបើគួរឱ្យស្រឡាញ់ម្លឹងៗ មិនបាច់ខ្វល់ច្រើនពី Airport Fashion ទេ! ឱ្យតែស្រួលខ្លួនពាក់ទៅ ។ តោះមកមើលរូបថតពួកគេនៅ  Gimpo Airport កាលពីព្រឹកមិញ

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖ allkpop