សង្ហារខ្លាំង! បើកបង្ហាញនូវតារាប្រុសចិន 7 រូបដែលសមខ្លាំងជាមួយម៉ូតសក់វែង

មិនត្រឹមតែជាតារាប្រុសចិនដែលមានរូបសង្ហារ និងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន តារាប្រុស ៧ រូបនេះក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហារនៅពេលដែលធ្វើម៉ូតសក់វែងបែបនេះ។

តោះទៅមើលបន្ដិចមើលថាជាតារាប្រុសរូបណាខ្លះ៖

7 Xiao Gui

6 Kris Wu

5 Xiao Zhan

4 Wang Yibo

3 Zhu Yilong

2 Cai XuKun

1 Dylan Wang

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ